PI/2019/261 Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 485/2011 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín v znení vyhlášky č. 117/2013 Z. z.

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
predbezna_informacia_485-2011.docx 26 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať