LP/2019/610 Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov pridelených v roku 2018 kapitole Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Vlastný-materiál---zmena-účelu-použitia_KV_MKSR-DIGIT.docx 32 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov---zmena-účelu-použitia_KV_MKSR-DIGIT.docx 46 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať