PI/2019/174 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 250/2017 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020 v znení vyhlášky č. 266/2018 Z. z.

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežná-informácia.docx 17 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať