LP/2018/280 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
predkladacia.docx 14 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
dovodova.docx 88 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dolozka_vplyv.docx 64 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
dolozka_zluc.docx 15 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
komunike.docx 12 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
uznesenie.docx 22 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
vyk_predpisy.docx 22 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
sprava_verejnost.docx 13 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
obal.docx 12 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
vl_mat.docx 99 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať