LP/2023/498 Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím za rok 2022 a návrh na jeho aktualizáciu

Nie je pridaný žiadny dokument k materialu
Nie je pridaný žiadny dokument k materialu