LP/2023/38 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Nie je pridaný žiadny dokument k materialu
Nie je pridaný žiadny dokument k materialu