LP/2022/314 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

Nie je pridaný žiadny dokument k materialu
Nie je pridaný žiadny dokument k materialu