LP/2019/695 Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa určujú podrobnosti o technickom zabezpečení poskytovania údajov z administratívnych zdrojov

Nie je pridaný žiadny dokument k materialu
Nie je pridaný žiadny dokument k materialu