LP/2019/139 Zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Nie je pridaný žiadny dokument k materialu
Nie je pridaný žiadny dokument k materialu