LP/2019/132 Povinnosť prednostne pristupovať k platným a účinným centrálnym IKT zmluvám

Nie je pridaný žiadny dokument k materialu
Nie je pridaný žiadny dokument k materialu