LP/2017/915 Návrh na ratifikáciu Protokolu, ktorým sa mení článok 50 písmeno a) Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve

Nie je pridaný žiadny dokument k materialu
Nie je pridaný žiadny dokument k materialu