LP/2016/570 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 19. septembra 2016 o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2017

Nie je pridaný žiadny dokument k materialu
Nie je pridaný žiadny dokument k materialu