LP/2023/102 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá predkladania žiadostí, výkonu kontroly a znižovania priamych podpôr Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky

Nie je pridaný žiadny dokument k materialu
Nie je pridaný žiadny dokument k materialu