LP/2022/380 Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím za rok 2021 a návrh na jeho aktualizáciu

Nie je pridaný žiadny dokument k materialu
Nie je pridaný žiadny dokument k materialu