LP/2019/372 Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR

Nie je pridaný žiadny dokument k materialu
Nie je pridaný žiadny dokument k materialu