LP/2018/725 Analýza možnosti vykonania jednoduchých pozemkových úprav v jednotlivých katastrálnych územiach bývalého Vojenského obvodu Javorina po ukončení reštitučných konaní

Nie je pridaný žiadny dokument k materialu
Nie je pridaný žiadny dokument k materialu