LP/2017/820 Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov pridelených v roku 2015 kapitole Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Nie je pridaný žiadny dokument k materialu
Nie je pridaný žiadny dokument k materialu