LP/2017/700 Správa o stave v oblasti územného rozvoja Slovenskej republiky (Správa o aktuálnom stave Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 v znení Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2011)

Nie je pridaný žiadny dokument k materialu
Nie je pridaný žiadny dokument k materialu