LP/2016/819 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa uznáva kúpeľné miesto Červený Kláštor a vydáva Štatút kúpeľného miesta Červený Kláštor

Nie je pridaný žiadny dokument k materialu
Nie je pridaný žiadny dokument k materialu