LP/2016/701 Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z roku 2015 v kapitole Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Nie je pridaný žiadny dokument k materialu
Nie je pridaný žiadny dokument k materialu