LP/2024/176 Zákon o dani zo sladených nealkoholických nápojov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 142 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 178 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
2_návrh_uznesenia.docx 17 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
3_predkladacia_správa.rtf 74 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
4_dôvodová_správa_všeobecná.docx 18 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
6_doložka_vybraných_vplyvov.docx 41 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
6a_analýza_vplyvov_na_rozpočet_VS.docx 82 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
6b_analýza-vplyvov-na-podnikateľské-prostredie.docx 58 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
6ba_kalkulačka-nákladov-na-podnikateľské-prostredie.xlsx 299 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
6c_analýza-sociálnych-vplyvov.docx 37 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
6d_analýza-vplyvov-na-informatizáciu-spoločnosti.docx 26 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
7_doložka_zlučiteľnosti.docx 33 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
8_správa_o_účasti_verejnosti.docx 20 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
10a_IKZ_1995_152_Zákon_NRSR_o_potravinách.docx 82 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
10b_IKZ_Danovy_poriadok-MPK.docx 251 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
0d_obal_LRV.rtf 100 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
1_vlastný_materiál.docx 73 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
5_dôvodová_osobitná.docx 47 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
9_vyhlásenie_predkladateľa.rtf 104 kB Vyhlásenie predkladateľa Prevziať Prevziať