LP/2024/130 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 76 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 99 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 24 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
analýza-sociálnych-vplyvov.docx 43 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analýza-vplyvov-na-podnikateľské-prostredie.docx 53 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analýza-vplyvov-na-rozpočet-verejnej-správy.docx 66 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
doložka-vybraných-vplyvov.docx 68 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
dôvodová-správa-osobitná.docx 52 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dôvodová-správa-všeobecná.docx 20 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Kalkulačka-nákladov-na-PP.xlsx 296 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
predkladacia-správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
obal.docx 16 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
tabuľka_zhody_2022-2041.docx 111 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
vlastný-materiál.docx 70 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
vyhlásenie-predkladateľa.docx 28 kB Vyhlásenie predkladateľa Prevziať Prevziať
ZZ_1991_2_kolektívne-vyjednávanie.docx 47 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
ZZ_1992_71_súdne-poplatky.docx 65 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
ZZ_2002_283_cestovné-náhrady.docx 70 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
ZZ_2007_103_tripartita.docx 23 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
ZZ_2007_663_minimalna-mzda.docx 19 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
ZZ_2015_162_SSP.docx 177 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať