LP/2022/408 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 21 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Dolozka_zlucitelnosti.docx 25 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 123 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 152 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 21 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
dôvodová-správa_VČ.docx 26 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dôvodová-správa_OČ.docx 46 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 31 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vlastny_material.docx 38 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Príloha-č.-2_Analýza-vplyvov-na-rozpočet-VF.docx 41 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-č.-1---Doložka-vybraných-vplyvov.docx 43 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Príloha-č.-3_Analýza-vplyvov-na-podnikateľské-prostredie.docx 46 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-č.-4_-Analýza-sociálnych-vplyvov.docx 34 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-č.-6_Analýza-vplyvov-na-informatizáciu-spoločnosti.docx 33 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-č.-8_Analýza-vplyvo-na-manželstvo-rodičovstvo-a-rodinu.docx 23 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-k-analýze-vplyvov-na-PP.xlsx 200 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
tabulka_zhody_2016_1164.rtf 182 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
tabulka_zhody_2017_952.rtf 122 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Vyhlásenie-predkladateľa.docx 44 kB Vyhlásenie predkladateľa Prevziať Prevziať
595-2003_konsolidovane-znenie.docx 375 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
563-2009_konsolidovane-znenie.docx 130 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
obal.docx 14 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať