LP/2021/641 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Doložka-zlučiteľnosti.docx 15 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
obal-MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vlastný-materiál.docx 44 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Doložka-vybraných-vplyvov.docx 34 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-sociálnych-vplyvov.docx 39 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-manželstvo,-rodinu-a-rodičovstvo.docx 29 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-rozpočet-verejnej-správy-prepočítané.docx 48 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa--všeobecná-časť.docx 16 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa-osobitná-časť.docx 21 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 27 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 32 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať