LP/2021/439 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Správa o účasti verejnosti.docx 15 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 53 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
0_obal.docx 15 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
1_navrh_uznesenia_vlady.docx 28 kB Uznesenie Vlády SR Prevziať Prevziať
2_predkladacia_sprava.docx 21 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
5_dolozka_vplyvov.docx 54 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
6_dolozka_zlucitelnosti.docx 32 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
7_sprava_o_ucasti_verejnosti.docx 18 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 85 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
3_vlastny_material.docx 53 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
4_dovodova_sprava.docx 59 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
8_informativne_konsolidovane_znenie.docx 59 kB Stanovisko Prevziať Prevziať