LP/2021/265 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 58 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 72 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
00_obal_LRV.docx 22 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
00_obal_HSR.docx 22 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
01_uznesenie.docx 20 kB Uznesenie Vlády SR Prevziať Prevziať
02_predkladacia.docx 22 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
03_vlastny_material.docx 63 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
04_dovodova.docx 43 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
05_dolozka_zlucitelnosti.docx 25 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
06_dolozka_vybranych-vplyvov.docx 30 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
06a_vplyvy_na_rozpocet_verejnej_spravy.docx 39 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
06b_analyza_vplyvov_na_podnikatelske_prostredie.docx 29 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
06c_analyza_vplyvov_na_informatizaciu.docx 13 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
07_tabulka_zhody_2020_1057.docx 96 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
07_tabulka_zhody2002_15_ciastkova.docx 45 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
07_tabulka_zhody2006_22_ciastkova.docx 54 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
08_vyhlasenie_o_bezrozpornosti.docx 12 kB Vyhlásenie predkladateľa Prevziať Prevziať
09_sprava_o_ucasti_verejnosti.rtf 61 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
10_vyhodnotenie_MPK.docx 102 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať