LP/2021/256 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 21 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 27 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 18 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa---Všeobecná-časť.docx 23 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
TZ_2019_1151.rtf 408 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
TZ_2017_1132.rtf 341 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
TZ_2013_34.rtf 263 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Analyza_rozpocet.docx 48 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Analyza_zivotne_prostredie.docx 17 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-informatizáciu-spoločnosti.docx 13 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Analyza_podnikatelske_prostredie.docx 27 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Konsolidovane_znenie.docx 115 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa---Osobitná-časť.docx 44 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Vlastný-materiál.docx 44 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 39 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať