LP/2021/11 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
2021_MKSR-NOVELA207-Navrh_zákona_vlastny-material.docx 36 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 21 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
2021-MKSR-NOVELA207-Dolozka-zlucitelnosti-EU.docx 25 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
2021-MKSR-NOVELA207-Analýza-vplyvov-na-podnikatelské-prostredie.docx 27 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
2021-MKSR-NOVELA207-Dôvodová_správa-VŠEOBECNÁ_ČASŤ.docx 20 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
2021-MKSR-NOVELA207-Dôvodová_správa-OSOBITNÁ-ČASŤ.docx 26 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
2021-MKSR-NOVELA207---Návrh-uznesenia-vlady-SR.docx 30 kB Uznesenie Vlády SR Prevziať Prevziať
2021-MKSR-NOVELA207-Doložka-vybraných-vplyvov.docx 36 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
2021-MKSR-NOVELA207-Navrh-komunike.doc 23 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 17 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 34 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať