LP/2021/105 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
596_2003_konsolidované_znenie.rtf 1 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
všeobec_dôvod.docx 20 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Vplyvy-na-informatizaciu-spolocnosti.docx 18 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Sociálne_vplyvy.docx 41 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 21 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 27 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
doloz_zluc.docx 27 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
11tabulka33_upravené.docx 42 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
11tabulka93_upravené.docx 40 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
11tabulka95_upravené.docx 40 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
11tabulka98_upravené.docx 40 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
11tabulka801_upravené.docx 42 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
osobitná_časť_dôvod_správ_9-3.docx 91 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
final_vlastny_material_MPK.docx 141 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
245_2008_konsolidované_znenie.rtf 3 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
597_2003_konsolidované_znenie.rtf 997 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 267 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 290 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 292 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať