LP/2020/320 Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
obal.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
uznesenie.docx 28 kB Uznesenie Vlády SR Prevziať Prevziať
predkladacia.docx 21 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
vlast.mat.docx 62 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
dovod_sprava_všeob.docx 23 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dovod_sprava_osobit.docx 56 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
doloz_vplyv.docx 27 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analýza.podnik.prost.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analýza_informatizácia.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analýza_rozpočet.docx 34 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
dolozka_zluc.docx 24 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
vyhláška-543.doc 37 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
vyhláška.docx 24 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
sprava_o_učasti_verej.docx 15 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
vyhlásenie.docx 16 kB Vyhlásenie predkladateľa Prevziať Prevziať
vypripokon.docx 129 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 88 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 112 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať