LP/2019/46 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 42 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
01_obal.docx 23 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
02_uznesenie.doc 63 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
03_predkladacia-sprava.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
03a_vyhlasenie.rtf 41 kB Stanovisko Prevziať Prevziať
04_vlastmat.rtf 243 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
05_vyhlaska.rtf 119 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
06a_dovodova-sprava_vseobecna.rtf 48 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
06b_dovodova-sprava_osobitna.rtf 160 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
07_dolozka-vybranych-vplyvov.docx 26 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
07a-vplyvy-na-rozpocet-verejnej-spravy.docx 41 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
08_vplyvy-na-podnikatelske-prostredie.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
09_socialne-vplyvy.docx 28 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
10_sprava-o-ucasti-verejnosti.docx 18 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
11_dolozka-zlucitelnosti.docx 18 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
12_Vyhodnotenie-MPK.docx 60 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať