LP/2019/365 Zákon z ............2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Dôvodova-správa--všeobecná-časť-.docx 26 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 44 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 57 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Doložka-vybraných-vplyvov---.docx 20 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Dolozka-zlucitelnosti.docx 25 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Dôvodova-správa-osobitná-časť.docx 37 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Obal-materialu-.docx 23 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia-správa.docx 21 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
správa-o-účasti-verejnosti.docx 15 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vlastný-material.docx 42 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Vyhlásenie.docx 11 kB Stanovisko Prevziať Prevziať