LP/2019/247 Zákon o výstavbe

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Navrh-vyhlasky-o-odbornej-sposobilosti-zam.-staveb.-uradov---tezy.rtf 36 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
Navrh-vyhlasky-o-PD-tezy.docx 26 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
Navrh-vyhlasky-o-VTP.docx 222 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
Navrh-vyhlásky-ktorou-sa-vykonava-stavebny-zakon---tezy.rtf 242 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
vlastny-material.docx 232 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 25 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 113 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 29 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-informatizáciu-spoločnosti_ZOV.docx 33 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analyza-vplyvov-na-podnikatelske-prostredie.docx 93 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-služby-verejnej-správy-pre-občana.docx 86 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analyza-vplyvov-na-rozpocet.docx 60 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 589 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 647 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 647 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 647 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 643 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať