LP/2019/207 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 31 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
1_návrh-uznesenia-vlády.docx 37 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
2_predkladacia-správa.rtf 64 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
4_dôvodová-správa_všeobecná-časť.rtf 52 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
10_vyhlásenie-o-bezrozpornosti.docx 15 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
6_doložka-vplyvov.rtf 209 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 40 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
0_obal_2.rtf 86 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
3_vlastný-materiál.docx 37 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
7_doložka-zlučiteľnosti.docx 30 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
9_správa-o-účasti-verejnosti.rtf 152 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
11_tabuľka-zhody_2017_853.docx 83 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
12_tabuľka-zhody_-2019_68.docx 44 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
13_tabuľka-zhody_-2019_69.docx 50 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
5_dôvodová-správa_osobitná-časť.docx 28 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
14_konsolidované-znenie.doc 351 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať