LP/2019/139 Zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 88 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
SODB2021_doložka-zlučiteľnosti.docx 26 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 62 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie Hospodárskej a socialnej rady Slovenskej republiky.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 25 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 37 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
SODB2021_dôvodová-správa_všeobecná-časť.docx 26 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
SODB2021_dôvodová-správa_osobitná-časť.docx 72 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
SODB2021_analyza-vplyvov-na-rozpocet.docx 92 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
SODB2021_analýza-vplyvov-na-informatizaciu.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
SODB2021_analyza_podnikprostredie.docx 31 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
SODB2021_text-zákona.docx 101 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
SODB2021_tézy-opatrenia-podľa-§2ods.3.docx 19 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
SODB2021_tézy-opatrenia-podľa-§-15-ods.-3.docx 17 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
SODB2021_tézy-opatrenia-podľa-§-16-ods.-5.docx 17 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
SODB2021_tézy-opatrenia-podľa-§17ods.3.docx.pdf 375 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
SODB2021_tézy-opatrenia-podľa-§18ods.3.docx 19 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
SODB2021_tézy-opatrenia-podľa-§23ods.1.docx 19 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
SODB2021_vyhlásenie-predkladateľa.docx 15 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať