LP/2019/105 Zákon o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 65 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
obal_LRV-SR.docx 19 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
doložka-zlučiteľnosti_LRV-SR.docx 25 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
vyhlásenie-o-bezrozpornosti_LRV-SR.docx 11 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
tabuľka-zhody_LRV-SR.docx 52 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
príloha-č.-1---návrh---opatrenie_príspevok_LRV-SR.docx 156 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
príloha-č.-2---návrh---tézy---vyhláška_-akreditácia_LRV-SR.docx 12 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
príloha-č.-3---návrh---tézy---vyhláška_-letecké-plochy_LRV-SR.docx 22 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
príloha-č.-4---návrh---tézy---nariadenie-vlády-Slovenskej-republiky_odplaty_letecké-navigačné-služby_LRV-SR.docx 17 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
analýza-vplyvov-na-informatizáciu_LRV-SR.docx 18 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analýza-vplyvov-na-podnikateľské-prostredie_LRV-SR.docx 62 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analýza-vplyvov-na-životné-prostredie_LRV-SR.docx 20 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
návrh-zákona_LRV-SR.docx 136 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 31 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
dôvodová-správa_LRV-SR.docx 43 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
analýza-vplyvov-na-rozpočet-verejnej-správy_LRV-SR.docx 33 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 82 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať