LP/2018/97 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 79 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie Hospodárskej a socialnej rady Slovenskej republiky.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 28 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
dovodova-osob.rtf 586 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dovodova-vseob.rtf 159 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
vlastny-mat.rtf 680 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
socialne-vplyvy.rtf 228 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
vplyvy-informatizacia.rtf 105 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
vplyvy-na_rozpocet-verejnej-spravy.rtf 504 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
vplyvy-podnikatelske-prostredie-na.rtf 165 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
zavery-HSR.rtf 43 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 54 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať