LP/2018/611 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dovodova_sprava_vseobecna_cast.docx 13 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dovodova_sprava_osobitna_cast.docx 64 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 103 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 103 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 69 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 78 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
dovodova_sprava_vseobecna_cast.docx 13 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dovodova_sprava_vseobecna_cast.docx 13 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 113 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 113 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie-medzirezortneho-pripomienkoveho-konania.docx 97 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 113 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať