LP/2018/539 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 92 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 21 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie Hospodárskej a socialnej rady Slovenskej republiky.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
vlastnymat.rtf 475 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
dovodova_vseobecna.rtf 65 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dovodova_osobitna.rtf 140 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dolozka-vplyvov.rtf 657 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
dolozka-zlucitelnosti.rtf 145 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
sprava-o-ucasti-verejnosti.rtf 90 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
tab.-zhody_-2008-118.rtf 260 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
tab.-zhody_čl.-I._2003-96.rtf 176 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
tab.-zhody_čl.-II._92-83.rtf 113 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 115 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať