LP/2018/506 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 45 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
obal.docx 24 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
predkladacia.docx 25 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
vlastnymat.docx 20 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
dovodova_všeob.rtf 75 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dôvodova_osobit.docx 23 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
pripokon.docx 63 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
vyhlásenie.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať