LP/2018/429 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa---všeobecná-časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dovodova-sprava---osobitná-časť.docx 58 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Vlastný-materiál.docx 78 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
7_Doložka-vybraných-vplyvov.docx 35 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analyza-socialnych-vplyvov.docx 30 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-informatizáciu-spoločnosti.docx 18 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-rozpočet-verejnej-správy.docx 39 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-služby-verejnej-správy-pre-občana.docx 53 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-životné-prostredie.rtf 68 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýzy-vplyvov-na-podnikateľské-prostredie.docx 27 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Návrh-vykonácavieho-predpisu-(nájomné).docx 339 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Návrh-vykonávacieho-predpisu-(OLH).docx 17 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Správa-o-účasti-verejnosti.docx 21 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 91 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať