LP/2018/294 Zákon o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 73 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie Hospodárskej a socialnej rady Slovenskej republiky.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 92 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 22 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
vplyvy--na-zivotne-prostredie.docx 19 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
socialne_vplyvy.rtf 173 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
vplyvy_na_podnikat_prostr.rtf 153 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa.doc 85 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Vlastný-materiál.docx 316 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať