LP/2018/284 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie LRV SR.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 21 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
VLASTNY-MATERIAL.docx 86 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
DOVODOVA-SPRAVA.docx 74 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
vyhodnotenie-MPK-vznesene-pripomienky.docx 424 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Dolozka-zlucitelnosti.docx 24 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
TabZh_2014_23.docx 51 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
TabZh_2014_24.docx 65 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
TabZh_2014_25.docx 63 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
TabZh_89_665_EHS.rtf 148 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
TabZh_92_13_EHS.rtf 150 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Analyza-vplyvov-na-rozpočet.docx 42 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Analyza-vplyvov-podnikatelia.docx 81 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
vyhlasenie-o-rzporoch.docx.docx 29 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Sprava-o-ucasti-verejnosti.docx 17 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 20 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 295 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 323 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať