LP/2018/174 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
12-vyhodnotenie-pripomienkového-konania.docx 138 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 59 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 69 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
6-dôvodová-správa--všeobecná-časť.rtf 115 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
7-dôvodová-správa-osobitná-časť.rtf 112 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
11-informatívne-konsolidované-znenie.rtf 2 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie LRV SR.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
5-vlastný-materiál.docx 22 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
8-doložka-vybraných-vplyvov.docx 59 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať