LP/2018/121 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 61 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie Hospodárskej a socialnej rady Slovenskej republiky.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 74 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 20 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 26 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
1_vlastny-material.rtf 311 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
4_dovodova-sprava_vseobecna-cast.rtf 64 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
5_dovodova-sprava_osobitna-cast.rtf 161 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
6a_vplyvy-zivotne-prostredie.docx 26 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
6b_analyza-vplyvov-na-podnikatelske-prostredie.docx 35 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
6c_dolozka-vplyvov_sluzby-verejnej-spravy-pre-obcana.doc 134 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
9_novela-vyhlasky.doc 60 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
0_Obal-materiálu.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať