LP/2017/934 Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Správa o účasti verejnosti.docx 18 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 65 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 80 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
doložka-zlučiteľnosti--poplatky-LRV.rtf 79 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
04_Vlastný-materiál-poplatky-LRV.docx 88 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
06_dolozka-vybranych-vplyvov.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
07_Vplyvy-podnikatelske-prostredie.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
08_Vplyvy-rozpocet-verejnej-spravy_LRV---final.docx 46 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
09_Socialne-vplyvy.docx 30 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
09_Tabuľka-zhody_1999-31.rtf 173 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
09_Tabuľka-zhody_2008-98.rtf 171 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
10_Správa-o-účasti-verejnosti-na-tvorbe-právneho-predpisu.docx 22 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
05_Dôvodová-správa-poplatky_LRV.rtf 144 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 18 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
05_Predkladacia-správa-poplatky-LRV.rtf 93 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 24 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
01_obal-nariadenie-poplatky-LRV.rtf 68 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
05_Dôvodová-správa-nariadenie.rtf 104 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dolozka-vybranych-vplyvov_nariadenie-poplatky.docx 27 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
08_Vplyvy-rozpocet-verejnej-spravy-nariadenie_.docx 46 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
12_Návrh-uznesenia-vlády-SR-nariadenie.rtf 211 kB Návrh uznesenia NR SR Prevziať Prevziať
05_Predkladacia-správa-nariadenie-poplatky-LRV.rtf 90 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
vlastný-materiál-nariadenie-poplatky.docx 35 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať