LP/2017/752 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 116 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 20 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 88 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
dolozka-zlucitelnosti.rtf 109 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
dolozka-vybr-vplyvov.rtf 275 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
socialne-vplyvy.rtf 237 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
vplyv-na-rozpocet-verejnej-správy.rtf 547 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
vplyvy-na-podnik-prostr.rtf 236 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
dovodova-osobitna.rtf 292 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dovodova-vseob.rtf 91 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
tabulka-zhody-smernica-2014_50.docx 56 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
tabulka-zhody-smernica-2016_-2341.docx 903 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
vlastny-material.rtf 1022 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať