LP/2017/465 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
dovodova_vseobecna_cast.rtf 116 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dovodova_osobitna_cast.rtf 148 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 17 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
vyk_pred.rtf 465 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 20 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
vlastnymat.rtf 267 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analyza_vplyvov_na_rozpocet.rtf 217 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analyza_vplyvov_na_podnik_prostr.rtf 137 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
zakon_199_2004_KZ.rtf 1 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
zakon_333_2011_KZ.rtf 402 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 24 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 29 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať