LP/2017/275 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 30 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 154 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 189 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 189 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
1_APS_vlastny-material_final.docx 47 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
4_Dôvodová-správa_všeobecná-časť.docx 18 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
5_Dovodova-sprava_osobitna-cast.docx 41 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
6_dolozka-vplyvov.rtf 273 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
7_-socialne-vplyvy.docx 52 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
8_vplyvy-na-rozpocet-verejnej-spravy.docx 47 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
9_-vplyvy-na-podnikatelske-prostredie.docx 82 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
3_predkladacia-správa.docx 14 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
obal-LRV-SR-2.rtf 72 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
vyhlasenie_predkladatela.rtf 80 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
opatrenie-MTZ.docx 21 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
NV--APS-2017--31_5_2017_II_varianta-fin..docx 25 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
návrh-vyhlášky-kritéria-hodnotenia-žiadosti.docx 20 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
návrh-opatrenia-pevné-body-APS-(1).docx 18 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
návrh-opatrenia-pevné-body-APS-(1).docx 18 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať