LP/2017/145 Zákon o technickej normalizácii a o zmene zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 80 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie LRV SR.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 20 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 112 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
4_dôvodová-správa_všeobecná-časť.docx 25 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
5_dôvodová-správa_osobitná-časť.docx 40 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
12_návrh-vykonávacieho-predpisu.docx 96 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
9_správa-o-účasti-verejnosti_scenár-2.docx 28 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
11_príloha_analýza-vplyvov-na-podnikateľské-prostredie.docx 37 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 21 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
1_vlastný-materiál.docx 97 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať